Behandelovereenkomst

Besluit je na de eerste sessie om door te gaan, dan ondertekenen we een behandelovereenkomst. In de behandelovereenkomst maken we onder andere de volgende afspraken:

  • De cliënt verstrekt juiste en voldoende informatie. Dit betreft zowel medische als andere voor de behandeling belangrijke gegevens.
  • De consulten zijn vertrouwelijk. Informatie hierover zal zonder toestemming van de cliënt niet aan derden worden verstrekt.
  • Ik draag zorg voor de privacy van u en uw gegevens.
  • In de sessies respecteren we elkaars grenzen. Ontstaat er een situatie die client/therapeut niet wil/onveilig voelt, dan wordt dat aangegeven door degene en wordt er gepauzeerd en overlegd.
  • Annulering: bij annulering binnen 24 uur voor de sessie, zijn de volledige sessiekosten verschuldigd.

Privacy

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Klachten

Ik werk vanuit de intentie een veilige omgeving te creeren waarin we respectvol met elkaar omgaan.

Ben je ontevreden over onze samenwerking, dan hoop ik dat je me dat laat weten zodat we er samen uit kunnen komen.

Mocht dat niet lukken dan kun je een klacht indienen bij mijn beroepsvereniging, de LVNT.

 

Algemene voorwaarden

In mijn praktijk gelden de algemene voorwaarden voor dienstverlening.

Algemene voorwaarden Praktijk voor Rebalancing Ellis Dijkstra

COVID-19 maatregelen

Een sessie wordt geheel conform de regels van het RIVM gegeven. Voor vragen kun je contact opnemen of klikken op meer informatie.