Tarieven en vergoeding

Een Rebalancing-sessie van anderhalf uur bedraagt €110,-

Als LVNT lid behoor ik tot de complementaire medische zorgverleners. Vergoeding valt bij de zorgverzekeraar onder de categorie alternatieve behandelingen. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en het afgesloten verzekeringspakket worden de sessies (gedeeltelijk) vergoed. Kosten worden niet uit de basisverzekering vergoed en vallen dus niet onder eigen risico. Ook zonder verwijzing van de huisarts kun je terecht.

Op www.lvnt.nl is de lijst met zorgverzekeraars te vinden.

Bij annulering:
Tot 24 uur van te voren, wordt bij annulering geen kosten in rekening gebracht. Als er binnen 24 voor de afspraak wordt geannuleerd worden de volledige sessiekosten in rekening gebracht.

Behandelsovereenkomst

Besluit je na de eerste sessie om door te gaan, dan ondertekenen we een behandelovereenkomst. In de behandelovereenkomst maken we onder andere de volgende afspraken:

  • De cliënt verstrekt juiste en voldoende informatie. Dit betreft zowel medische als andere voor de behandeling belangrijke gegevens.
  • De consulten zijn vertrouwelijk. Informatie hierover zal zonder toestemming van de cliënt niet aan derden worden verstrekt.
  • Ik draag zorg voor de privacy van u en uw gegevens.
  • In de sessies respecteren we elkaars grenzen. Ontstaat er een situatie die client/therapeut niet wil/onveilig voelt, dan wordt dat aangegeven door degene en wordt er gepauzeerd en overlegd.
  • Annulering: bij annulering binnen 24 uur voor de sessie, zijn de volledige sessiekosten verschuldigd.

Privacy

Ik waarborg uw privacy. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Klachten

Ik werk vanuit de intentie een veilige omgeving te creeren waarin we respectvol met elkaar omgaan. Ben je ontevreden over onze samenwerking, dan proberen we er samen uit te komen. Lukt dat niet, dan kun je terecht bij de LVNT, mijn beroepsvereniging.

Naast mijn lidmaatschap bij de LVNT ben ik ook aangesloten bij de RBCZ en de SCAG. Deze organisaties waarborgen de kwalificaties van de therapeut en verzorgen het klachtenregelement.

Algemene voorwaarden

In mijn praktijk gelden de algemene voorwaarden voor dienstverlening.

Algemene voorwaarden Praktijk voor Rebalancing Ellis Dijkstra